Zákaznická podpora:733 310 564info@60.cz

Informace pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele

Pokud jste spotřebitelem, před odesláním objednávky si, prosím, přečtěte následující informace. Pojmy užité v těchto informacích mají stejný význam jako pojmy užité v obchodních podmínkách.

 • 1. Totožnost prodávajícího
 • 1.1. Prodávající je obchodní společností 60.cz – svítidla s.r.o., IČO: 01806343, se sídlem Žádlovice 67, 789 83 Loštice, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 56657 u Krajského soudu v Ostravě. Prodávajícího lze kontaktovat na adrese elektronické pošty info@60.cz nebo telefonním čísle +420 733310564.
 • 1.2. Prodej zboží probíhá prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.60.cz.
 • 2. Informace o zboží a jeho ceně
 • 2.1. Označení zboží, jeho popis, charakteristiku nebo vlastnosti a cenu za konkrétní zboží naleznete vždy u konkrétního zboží ve webovém rozhraní obchodu.
 • 2.2. Celkovou cenu zboží, včetně všech daní a poplatků a nákladů na balné a zvolený způsob dopravy, naleznete vždy v košíku a uvidíte ji před potvrzením odeslání objednávky.
 • 3. Uzavření kupní smlouvy
 • 3.1. Pro objednání zboží vložte zboží do košíku a vyplňte objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Více o procesu objednání zboží si můžete přečíst v obchodních podmínkách.
 • 3.2. Před odesláním objednávky můžete zkontrolovat a změnit údaje, které jste do objednávky vložili.
 • 3.3. Neprodleně po obdržení objednávky vám zašleme shrnutí objednávky na adresu elektronické pošty, kterou jste do objednávky zadali.
 • 3.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky z naší strany, kterou vám zašleme na adresu elektronické pošty, kterou jste do objednávky zadali.
 • 4. Způsoby platby a dodání zboží
 • 4.1. Kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy můžete uhradit následujícími způsoby:
  • - na dobírku při převzetí od dopravce;
  • - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);
  • - on-line bankovním převodem;
  • - on-line platební kartou;
  • - hotově při převzetí v provozovně prodávajícího.
 • 4.2. Konkrétní způsob úhrady kupní ceny a dodání zboží si zvolíte v objednávce.
 • 4.3. Orientační čas dodání zboží je u každého zboží uveden v košíku před odesláním objednávky. V případě platby převodem si vyhrazujeme právo zboží odeslat teprve po uhrazení kupní ceny a nákladů na dodání.
 • 5. Reklamace a práva z vadného plnění
 • 5.1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 • 5.2. Reklamaci můžete uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady na adrese naší provozovny, našeho sídla nebo nám ji zaslat e-mailem a zboží nám následně doručit. Pro reklamaci můžete využít reklamační formulář.
 • 5.3. Zásilku, prosím, překontrolujte ihned po převzetí zboží, a v případě poškození reklamujte co nejdříve.
 • 5.4. Právo z vady zboží jste oprávněni uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • 5.5. V případě vady můžete požadovat dodání nové věci bez vady, nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s jiným způsobem nepřiměřeně nákladný. Vadu můžeme odmítnout odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 • 5.6. Můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
  • a) vadu odmítneme odstranit nebo ji neodstraníme v přiměřené době,
  • b) se vada projeví opakovaně,
  • c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  • d) prohlásíme nebo dáme jinak najevo, že vada nebude v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás odstraněna.
 • 5.7. Reklamace bude vyřízena a o způsobu vyřízení budete informováni nejpozději do 30 dnů.
 • 6. Odstoupení od smlouvy
 • 6.1. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží. Pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 • 6.2. Odstoupit od smlouvy nelze v případech § 1837 občanského zákoníku, mimo jiné od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • 6.3. Pro odstoupení od smlouvy můžete využít formulář pro vrácení zboží . Oznámení o odstoupení od smlouvy zašlete e-mailem na adresu info@60.cz nebo písemně na adresu Kašparova 604/1, 78983 Loštice.
 • 6.4. V případě odstoupení od smlouvy nám musí být zboží vráceno nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese vždy spotřebitel. Pokud byl součástí kupní smlouvy i dárek, jste povinni spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
 • 6.5. Peněžní prostředky, které jsme od vás přijali, vám vrátíme do 14 dnů od obdržení zboží, a to stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali. Peněžní prostředky však nejsme povinni vrátit dříve, než od vás obdržíme zboží nebo než prokážete, že nám bylo zboží odesláno.
 • 7. Řešení sporů
 • 7.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.Můžete využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr.